Bevis för hur barn rättsosäkert kan tas från sina föräldrar av socialtjänsten och dess familjerätt

  Vad ingen tror: Barn och deras föräldrar kan motarbetas eller skiljas ifrån varandra utan rättssäker grund av socialtjänsten och dess familjerätt. Det kan ske i vårdnadstvister, efter skolors orosanmälningar…

Continue ReadingBevis för hur barn rättsosäkert kan tas från sina föräldrar av socialtjänsten och dess familjerätt