Barnets bästa  |  Sporrvägen 8 | 177 59 Stockholm Järfälla|

Swish: 123 338 98 55 | Plusgiro: 76 50 96 – 3 | Bankkonto: Nordea 4105 17 49170

redaktionen@barnetsbasta.org  |

Styrelse

Årsmöteshandlingar

(mötesprotokoll, balans- och resultatrapport samt revisionsberättelse)

Föreningens stadgar

  • Stadgar kan laddas ned här.

Organisationsnummer för föreningen

  • Organisationsnummer 802494-3451 Barnets bästa ideell förening

Ansvarig utgivare:

  • Erik Philipson, ordförande, utsedd av föreningen
  • Databasens namn: Barnets bästa ideell förening www.barnetsbasta.org

Våra riktlinjer för hantering av kontaktuppgifter, GDPR, mm

Nyhetsbrev                   Bildspel