Sponsra arbetet för rättssäkra utredningar av barn

Har inte också du undrar över hur media kan göra så olika avslöjanden när socialtjänsten – vår expertmyndighet – utrett för ”barnets bästa”?

Ibland blir det rätt men ibland hemskt. Media kan skildra hur barn som vanvårdas, får vara kvar i vanvården trots att socialtjänsten utrett. Eller hur barn som lever tryggt med sina föräldrar, dramatiskt skiljs från dem och hamnar i inte bara ett utan flera familjehem. Eller hur en förälder som i vårdnadstvist använder det gemensamma barnet som slagträ mot den andra föräldern, istället för att avslöjas och stoppas, får socialtjänstens stöd. Eller hur barn som är hos bra familjehem tas därifrån och hamnar hos föräldrar som fortsätter att vanvårda dem. 

Orsaken är att socialtjänsten inte använder vetenskapliga utredningsmetoder utan utredningssätt som man vet skapar godtyckliga utredningar.

För att skapa rättssäkra utredningar av barn behöver socialtjänsten i sitt utredningsarbete utgå ifrån beprövad vetenskap, det vill säga använda vetenskapliga utredningsmetoder. Det är vad Barnets bästa ideella förening arbetar för.

Varför jobbar jag, Olle, med sponsring?

Fram till 10 Januari 2020 har mitt liv varit ganska givande och trevligt. Som anställd har jag arbetat med produktionsplanering, kalkylering och ekonomi. I början av nittiotalet började jag med egna verksamheter med personlig Assistans till funktionshindrade, drev konferensanläggningen Figeholms konferens  samt verksamhet med konduktiv pedagogik som är en slags sjukgymnastik för funktionshindrade människor. Vi var ungefär 350 anställda. 2007 sålde jag bolagen och har sedan dess levt av och jobbat med kapitlet jag fick från försäljningen.

2017 skildes jag och min fru och min fru blev gravid med en annan person. Men vi har återförenats och nyss levde vi tillsamman alla tre, barnet, mamman och jag, pappan vill tyvärr inte ha en aktiv roll i barnets liv.

Men fredagen 10 Januari 2020 slogs våra liv i spillror då min frus då tvååriga dotter blev omhändertagen av sociala myndigheter.

Vi överklagade socialnämndens beslut som härrörde i en utredning från socialförvaltningen som var full av oriktiga uppgifter och gav en bild av flickans hemmiljö som inte avspeglade verkligheten. Vårt ombuds framställan i förvaltningsdomstolarna styrktes av vår dotters löpande läkarjournaler, och chefen från förskolan som vittnade i Förvaltningsdomstolen till vår fördel.

Det kändes overkligt och kusligt då Förvaltningsdomstolen och sedan Kammarrätten förklarade att de mottagit vårt ombuds framställan – vilken de helt ignorerade – och sedan dömde exakt i enlighet med socialnämndens utredning.

Vi var chockade och förtvivlade. Men genom Barnets bästa ideella förening blev vi snart varse att vi verkligen inte var ensamma om denna obehagliga upplevelse.

Barnets bästa ideella förening vill främja det hjärtskärande behovet av rättssäkra, sakliga och opartiska utredningar av barn och unga, utförda av socialtjänsten och  dess familjerätt, med flera.

Föreningen vill verka för att socialtjänsten på ett professionellt sätt ska använda sig av vetenskaplig utredningsmetodik i utredningarna, för att endast därigenom kan man säkerställa rättssäkerheten och barnets bästa. För det finns barn som borde omhändertas som socialtjänsten missar på grund av sina godtyckliga utredningar. Och barn som felaktigt omhändertas och djupt traumatiseras helt i onödan.

Eftersom jag länge varit företagare, vet jag att vi gärna vill stödja föreningar som gör gott. Gärna även föreningar som uppmärksammar viktiga saker som få andra gör.

Läs gärna mer om föreningens vetenskapliga och juridiska grunder.

Och när du är intresserad av att sponsra föreningen, så här gärna av dig.

 Olle Gartsjö 

 0721 – 55 55 85 olle.sponsring@barnetsbasta.org 

 Ansvarig Corporate Social Responsibilty & Sponsring

PS: Bra att veta om sponsring

Kostnaden bolaget har för sponsring är avdragsgill eftersom den kan hänföras som marknadsföringskostnad. För vår ideella förening är sponsringen skattefri.