Ideella föreningen Barnets bästa publicerar under våren 2017 e-rapporter (som hör ihop) för att försvara barns och vuxnas rätt till privatliv och familjeliv och för att de ska slippa rättsosäkra angrepp och ingripanden.

För det finns ingen genväg. Vi måste lära oss våra rättigheter och fakta, för att kunna försvara våra rättigheter.

1: Om barns och dina rättigheter vid vårdnadstvist/barnomhändertagande (publicerad – klicka på bilden eller här)

Lagliga räattigheter för barn, föräldrar, mor- och farföräldrar

Om vad utredningar för barnets bästa måste leva upp till – mänskliga rättigheter, barns rättigheter, vår konstitution/grundlagar, lagar, helhetssyn och att frigöra människors resurser.

2: Hur du kan se om ditt barns utredning uppfyller grundläggande krav om rättssäkerhet

utrednings_metoder

Om grundläggande utredningsmetoder som måste användas för att utredningar för barnets bästa ska vara rättssäkra, sakliga och opartiska. Klicka här, laddda ned, skriv ut och läs!

3: Se hur rättsosäkra två anonymiserade autentiska utredningar är

Köp boken på Adlibris eller Bokus (klicka på respektive bokhandelsnamn)

Anonymiserade autentisk utredning för barnets bästa. Detta för att du själv ska kunna avgöra om socialtjänsten använder evidensbaserad praktik, om socialtjänsten gör utredningar som är rättssäkra, sakliga och opartiska, uppfyller mänskliga rättigheter, följer vår konstitution/våra grundlagar och om de är inriktade på att frigöra människors resurser.

En anonymiserad utredning som rör hur ett barn och en pappa rättsosäkert råkar illa ut i en vårdnadstvist. En anonymiserad utredning som rör hur barn och en mamma råkar illa ut i först ett omhändertagande och sedan ett tvångsomhändertagande. På det sättet berör vi de tre olika lagarna (föräldrabalken, socialtjänstlagen och lagen om vård av unga LVU) samt gör det både ett manligt och kvinnligt perspektiv.

  • Köp boken på Adlibris eller Bokus (klicka på respektive bokhandelsnamn)

Tillsammans med de andra rapporterna, blir du bättre på att försvara barn, barnbarn och dig själv.