Pappa fick vårdnaden, men har inte fått träffa sitt barn på två år

HUR FUNGERAR HELSINGBORGS KOMMUNALA DEMOKRATI?

Oj, vad bra att Helsingborgs dagblad (HD) tar upp det här.

För belyser detta inte allvarliga problem med Helsingborgs kommunala demokrati?

Så här:

Tre olika sakkunnigutlåtanden, har alla kommit fram till att det inte finns små eller stora fel i dessa utredningar utan att det är allvarligare ändå: Dessa utredningar är rättsosäkra och motverkar barnets bästa.

För att kunna göra rättssäkra utredningar måste man använda så kallad vetenskapliga utredningsmetoder och inte som här, utredningsmetoder som vetenskapen vet är otillförlitliga. För de innebär godtyckliga ingrepp i barns mänskliga rättigheter.

För de här utredningarna påvisar en genomgående inkompetens om vetenskapliga utredningsmetoder hos Helsingborgs kommuns socialtjänst (utredningarna har utförts av olika handläggare, godkänts av olika enhets -och funktionschefer och så vidare och det brister i inte i en metod utan genomgående. Det vill säga metodbristen är inget engångsmisstag utan är genomgående).

Socialtjänsten i Helsingborgs kommun ska ändå vara expertmyndighet på detta område – hoppas ni förstår hur viktigt er artikel i Helsingborgs dagblad (HD) är.

Dessa sakkunnigutlåtanden och hur barnets bästa motverkats, har ansvariga socialnämndens politiker i Helsingborgs kommun upprepats informerats om av Helsingborgsföräldern det gäller.

Vad få känner till är att Helsingborgs socialnämndens kommunpolitiker enligt socialtjänstlagen har det ”yttersta ansvaret” för socialtjänsten och att de värnar barnets bästa.

Men kommunpolitikerna i Helsingborgs socialnämnd har inte reagerat alls utan istället fortsätta att stödja socialtjänsten i att motverka barnets bästa.

I och med domen i Förvaltningsrätten har det avslöjats att alla utredningarna var rättsosäkra och motverkade barnets bästa. Samt att därmed inte fanns något stöd alls för att socialnämndens politiker i Helsingborg skulle ha godkänt dem. Ändå var det precis vad de gjorde.

Alltså, är denna fråga viktig: Hur står det då till med den kommunala demokratin i Helsingborgs kommun?

För det är mycket få föräldrar (som ofta kan tillhöra socialgrupp 3) som förstår vad rättssäkerhet är eller som har nätverk som kan hjälpa dem. Det är ännu färre föräldrar som har råd att låta någon utomstående granska utredningar och göra sakkunnigutlåtande, ännu mindre tre sådana.

Ger inte det är en början till insikt om hur illa Helsingborgs kommunala demokrati fungerar och för hur illa Helsingborgs socialtjänst fungerar?

Ska inte föräldrar som bor i Helsingborg kunna förlita sig på att deras rättmätiga klagan så nå fram och bedömas på ett riktigt sätt av dessa socialnämndspolitiker och dess socialtjänst, utan att föräldrar ska ha dessa kompetenser och resurser?

Alltså, hur står det till med kompetensen om rättssäkerhet hos de som har ”det yttersta ansvaret” om de inte känner igen vad som inte är rättssäkert, trots att det stirrar dem i ansiktet?

Hur står det till med socialnämndspolitikernas ”yttersta ansvar” och den kommunala demokratin, när föräldrar som upprört vänder sig till dem, inte bara ignoreras utan motarbetas genom att ännu en rättsosäker utredning som motverkar barnets bästa, godkänns av socialnämndens politiker?

Visst finns sekretess och ansvariga ska inte öppet diskutera enskilda fall. Men inte ser väl de ansvarigas svar i er artikel ut som om det här kommer vara en väckarklocka för dem, eller hur. Och inte ser det ut som om frånvaron av vetenskapliga utredningsmetoder som huvudsakligen bidrar till denna rättsosäkerhet, kommer att lösas med de svar som ansvariga ger i er artikel.

Därför är det så viktigt att Helsingborgs Dagblad fortsätter sitt ansvar i detta: Att granska hur Helsingborgs kommunala demokrati fungerar när det gäller socialtjänsten. Rättsosäkerhet får inte finnas och barnets bästa får verkligen inte motverkas!

Värt att känna till är att vi har fått granska både utredningar och sakkunnigutlåtandena. Det är tyvärr tydligt att socialtjänsten inte har kompetens om just vetenskapliga utredningsmetoder. Har man ingen sådan kommer rättsosäkerheten fortsätta och många fler barns bästa kan komma att motverkas av Helsingborgs socialtjänst. Och kommunpolitikerna i Helsingborgs socialnämnd okritiskt acceptera detta och ignorera sitt ansvar i den kommunala demokratin och det fortsätter som nu.

Vi hoppas innerligt att ni journalister på HD inser att här är ett ovanligt bra fall att detaljstudera nu när det finns hela tre sakkunnigutlåtanden – vars omständliga grävjobb ni slipper göra själv – och som ger en oanad möjlighet till fantastiskt scoop. Ett fantastiskt scoop om den kommunala demokratin i Helsingborg och rättssäkerheten hos Helsingborgs socialtjänst. Syftet? Just att alla innevånare i Helsingborg ska vara säkra på att dess socialtjänsten verkligen säkerställer rättssäkerhet och barnets bästa.

Tack Helsingborgs dagblad för att ni belyste detta!

Länkar:
https://www.hd.se/2020-07-31/pappa-fick-vardnaden-men-har-inte-fatt-traffa-sitt-barn-pa

Pappa fick vårdnaden, men har inte fått träffa sitt barn på två år.

Slået op af hd.seTorsdag den 30. juli 2020