SKÄRPT LAGSTIFTNING LÖSER INTE PROBLEMET

- socialtjänstens barnutredningars rättsosäkerhet är kärnproblemet För att uppfylla barnkonventionen måste barnutredningar vara rättssäkra och då måste vetenskapliga utredningsmetoder användas. Först då kan vi bättre förlita oss på att socialtjänsten…

Fortsätt läsa SKÄRPT LAGSTIFTNING LÖSER INTE PROBLEMET

Tribunalen 2018 november – dokumentation

TRIBUNAL FÖR BARNETS BÄSTA: BETYG 5 AV 5 Vill du ladda ned presentationerna? Se längre ned. KAN SÅ MÅNGA OLIKA HEMSKHETERHA EN GEMENSAM ORSAK? Barn som borde omhändertas – omhändertas inteFöräldrar och…

Fortsätt läsa Tribunalen 2018 november – dokumentation

Skaffa dig argumenten nu i maj!

  Experter* har forskat på socialtjänstens utredningar för barnets bästa. Experter har granskat över 400 utredningar för barnets bästa. Vi i ideella föreningen Barnets Bästa har granskat 24 utredningar. Slutsatsen…

Fortsätt läsa Skaffa dig argumenten nu i maj!

Silar mygg – sväljer elefanter (del 2 av 3)

Socialtjänsten och dess familjerätt ska utreda för barnets bästa och göra en riskbedömning. Ofta kommer de fram till att barnet ska skiljas från en förälder eller båda sina föräldrar (vårdnadstvister/omhändertaganden).…

Fortsätt läsa Silar mygg – sväljer elefanter (del 2 av 3)

Silar mygg – sväljer elefanter (del 1 av 3)

Socialtjänsten och dess familjerätt ska utreda för barnets bästa och göra en riskbedömning. Ofta kommer de fram till att barnet ska skiljas från en förälder eller båda sina föräldrar (vårdnadstvister/omhändertaganden).…

Fortsätt läsa Silar mygg – sväljer elefanter (del 1 av 3)

Socialtjänstens utredningar är inte rättssäkra

Många uppfattar att socialtjänsten (och dess familjerätts) utredningar diskriminerar. Diskriminerar kvinnor. Eller män. Eller invandrare, religiösa människor, människor med funktionshinder, och så vidare. Men det är värre ändå. De är…

Fortsätt läsa Socialtjänstens utredningar är inte rättssäkra

Bevis för hur barn rättsosäkert kan tas från sina föräldrar av socialtjänsten och dess familjerätt

  Vad ingen tror: Barn och deras föräldrar kan motarbetas eller skiljas ifrån varandra utan rättssäker grund av socialtjänsten och dess familjerätt. Det kan ske i vårdnadstvister, efter skolors orosanmälningar…

Fortsätt läsa Bevis för hur barn rättsosäkert kan tas från sina föräldrar av socialtjänsten och dess familjerätt