GEMENSAM DEMONSTRATION STOCKHOLM SÖNDAG 6 MARS 2022 KL 13:30

Välkommen till Mynttorget i Stockholm klockan 13:30 för en demonstration

  • Att inget barn, ingen mamma, ingen pappa, inga mor- och farföräldrar, inget familjehem och så vidare, får utsättas för godtyckliga ingrepp i sina mänskliga rättigheter till privatliv, familjeliv och hem (Barnkonventionen artikel 16 och Mänskliga rättigheter artikel 12). Alltså inga övergrepp från sina föräldrar, från mor- och farföräldrar, familjehem och inte heller från några myndigheter som socialtjänsten och domstolar.
  • Att socialtjänstens utredningar måste vara rättssäkra
  • Att socialtjänstens utredningar måste uppfylla vår grundlags krav på saklighet och opartiskhet (det som kallas objektivitetsplikten inom juridiken).
  • Att detta bara är möjligt om de använder utredningsmetoder som har vetenskaplig grund.

DEMONSTRATIONSDETALJER

Samling Mynttorget, Stockholm

Söndag 6 mars

Klockan 13:30

Huvudarrangörer: Barnens rättigheter Mina rättigheter och Barnets bästa.

Stödarrangörer: No2Crimes och Barnens rätt