Om ABF inte bryr sig om sitt idéprogram, behövs ABF då?

Precis som många andra så har ABF en värdegrund om människosyn och demokrati. ABF säger sig dessutom stå på de svagas sida mot orättvisor.

Precis som för så många andra låter det inte bara ”bra” utan ”fantastiskt bra”.

Men är det floskler? Eller lever ABFs anställda upp till de fantastiska formuleringarna? Låt oss titta efter.

ABFs kanske bästa verktyg för att uppnå sina mål är att de har lokaler där människor och ideella föreningar kan ordna möten, träffas och lära sig. Lära sig för att tillsammans börja en resa för att förbättra inte bara sin egen situation utan indirekt förbättra samhällets demokrati.

I en tid där populismen hos våra politiker oblygt breder ut sig vilket gör att etablissemanget lätt rundar krav på saklighet och ännu mer kan strunta i rättssäkerhet och vetenskaplighet samt utifrån det försämra människosynen och även demokratin, så behövs ABF idéprogram mer än någonsin.

Dessutom, med sådana idéprogram borde ABF vara starkt förberett för att leverera. Inte göra bort sig. Inte avslöja att det är si- och så med sitt idéprogram.

För plötsligt händer det oväntade trots att vi många år samarbetat med ABF. ABF vrider plötsligt upp kraven till omöjlighet. Plötslig är dialogen med ABF omöjlig. Utan motivering. Plötsligt är svaren vi får teflonhala precis som mediatränade populistiska politiker. 

Inte såsom en bra folkrörelse för dialoger med ideella föreningar och oss i civilsamhället.

Det förklarar vi nedan i 7 punkter.

Så varför?

Just när ABFs idéprograms ord behövs omsättas i praktik ännu mer, så kan ABF
Västerås inte leverera annat än omöjliga krav och en orak icke-dialog.

Var är här ABFs ”byggande av broar i demokratin”? Hur är ABF ”demokratins öppna vardagsrum”? Var är att ABF ”uppmuntrar diskussioner som sätter finger på … samhällets sociala, ekonomiska och kulturella klyftor”. Var är att ”stärka närvaron där vanmakten växer fram”? (alla citat från ABFs idéprogram)

ABF Västerås ombudsmän och hela ABF Västerås, kan inte ens dagar efteråt förstå sina omöjliga krav samt sitt hot. Vad är då de fina orden i ABFs idéprogram värda när anställda inte ens är i närheten av att förstå och använda dem?

Skärpning ABF för om ni och era anställda inte själva bryr er om ert idéprogram och inte kan leverera utifrån det … behövs ni då? 

Vi hoppas på en rakryggad förklaring och ursäkt, en rejäl bättring där ert idéprogram är förankrat för det är i samhällssituationer som nu som vi i civilsamhället behöver er. Vi hoppas på ett mycket bättre samarbete med er framöver.

Hälsar

Barnets bästa 

7 EXEMPEL: ABF och deras idéprogram

Värt att veta

Vår ideella förening arbetar för mål som kan verka tråkiga, men som verkligen handlar om hur samhället kan sätta åt inte bara den lilla människan utan även den lilla människans barn, på sätt som helt saknar rättssäkerhet. Där beprövad vetenskap är som bortblåst. Om traumatiserade föräldrar bättre förstår detta kan de och vi tillsammans kämpa för deras barns mänskliga rättigheter och därmed förbättra samhället. Se gärna detta föredrag där vi noggrant går igenom vetenskapliga utredningsmetoder och den rättsosäkerhet som kan drabba barn och föräldrar. Dessutom har vi en värdegrund om saklighet och mänskliga rättigheter. Det är därför vi genom åren bjudits in att tala på flera orter och valt ABF som de vi ömsesidigt samarbetat med.

  • Se faktaruta om Barnets bästa nedan

1: Vad som plötsligt hände

Precis som så ofta tidigare hade vi i god tid innan vårt offentliga möte, ett samarbete med ABF om att också hålla till i deras lokaler. ABFs motkrav var (såsom tidigare) att deras logotyp ska vara med på våra affischer som vi också skulle sprida i sociala medier. Vi gjorde iordning detta och började bjuda in via sociala medier.

På fredag såg vi fram emot att hålla vårt möte i Västerås i veckan efter.

Sju minuter innan vi ska ta helg och förbereda fredagmyset kommer det (klockan 16:53 för att vara precis). Detta SMS: 

SMS från ABF fredag 16:53

2: Ger ABF oss ens en chans att lyckas uppfylla deras krav?

Vi hoppas du ser orden vi strukit under med rött:  ”omedelbart”, ”omgående” och ”på en gång”, alltså tre gånger är detta nämnt på en sen fredagseftermiddag.

Alltså, minuter innan vi liksom stänger ner för att göra helg och alldeles strax ska inrikta oss på att förbereda helgen, då ska vi alltså avbryta det. Avbryta det för att istället sätta oss ned och ta fram nya affischer. Det måste också göras snabbt. För vi måste hinna ut för att få tag på en tryckare som kan trycka upp nya A3-affischer åt oss, innan de stänger. Efter det måste vi på fredagskvällen, springa runt i Västerås stad för att ta ned de tidigare affischerna och sätta upp de nya.

Men det räcker inte.

Vi har också publicerat detta i sociala medier. Dels en kortvideo dels affischer. Det vill säga nu måste vi efter att ha sprungit runt och satt upp de nya affischerna och säg kommit hem klockan 19 på kvällen (om det ens räcker) sätta oss ned och göra om kortvideon och affischen för sociala medier. Säg att det tar tre timmar (videon tar mer tid). Då är klockan runt 22.

3: Tror du ABF känner till sociala medier?

Såg du dessutom det vi markerat med gult: ”till alla som mottagit den tidigare versionen”: 

När man publicerar något på sociala medier, så har man ingen aning om vilka det är som sett ens inlägg. Hur ska vi A) först få tag på alla som ”mottagit den tidigare versionen” och dessutom B) se till att den nu får se den nya? Hur ska det gå till?

Tror du att ABF inte vet att vi omöjligt kan nå ”alla som mottagit den tidigare versionen”? Tror du att ABF inte känner till sociala medier? 

Nej, det tror inte vi och det tror nog inte du heller. Alltså kräver de en omöjligt uppgift av oss. 

Varför gör de så då?

Jo, för vi kommer så klart misslyckas och då har de rätt att göra som de vill. 

Det är väl att agera maktfullkomligt.

Är det så ABF och deras anställda utan problem “lever” sitt idéprogram? 

4: Kan vi fråga avsändaren?

Kunde vi kanske få kontakt med avsändaren och fråga om varför detta besked (för vi har ju ett knorrfritt samarbete med ABF sedan 2015). Kunde vi istället få till på måndag kväll på oss? Dessutom att vi omöjligt kunde nå alla som ”mottagit den tidigare”.

Nej det går inte för avsändaren är ingen person. Telefonnumret visar sig tillhöra ABF Västerås och ingen svarar när vi ringer.

Varför? Jo, för de har gjort precis som vi, nämligen stängt ner för helg och börjat förberedelserna för fredagsmys. Så de får ta helg det men inte vi. Är det juste ABF?

5: Är källkritik något ABF inte känner till – trots att det finns i idéprogrammet?

Det kan säkert hända att man genom källkritik av någon som ska hålla möten i ens lokaler inser att det inte är så lämpligt. Säg att det är en förening som heter “Lysa upp” som vill ha möte. Men det visar sig att det är en förening för pyromaner som tänker lära ut hur man tänder eld på byggnader, som vill hålla mötet. Utifrån källkritik av de som vill vara i ens lokaler så kan man klokt avgöra när de inte ska få vara där.

Så här skriver ABF i sitt idéprogram: ”… samtalsklimatet kan förgiftas av fördomsfullhet … och avsaknad av källkritik”.

Hur är det med ABFs egen källkritik här?

Eftersom vi har haft flera goda samarbeten med ABF sedan 2015 i andra större städer (se faktaruta) så vad för källkritik finns för att vi på något sätt en oseriös förening? Centralt för oss är mänskliga rättigheter, juridik och beprövad vetenskap, se exempelvis detta föredrag.

6: Varför en omöjlig katt-och-råtta-lek?

Vi tänker att du nog tänker samma sak som vi: Det finns ingen möjlighet för oss att lyckas med det som ABF kräver av oss en fredagskväll.

Så varför den här katt-och-råtta-leken?

Kunde de inte lika gärna direkt ha sagt, att ni får inte ordna möte i våra lokaler och motiverat det.

Eller är orsaken att de istället vill förhindra upptäckten av bristerna hos dem själva?

För nog borde deras rutiner innebära att de granskar vilka som vill vara i deras lokaler, innan de får godkänt?

Kanske är det så att om de källkritiskt granskat oss så skulle de upptäcka en mycket seriös ideell förening som kämpar för mänskliga rättigheter, juridiska rättsprinciper samt beprövad vetenskap.

Eller är det kanske så att ABF Västerås källkritik inte bara har brister utan kanske är obefintlig? Är ABFs idéprogram propaganda och inget ABF Västerås tar på allvar?

7: Svaret: Halt som en teflon-populist

Efter helgen får äntligen ett svar av en ombudsman.

Men vad för ”svar” är det?

”Det jag konstaterar är att vi som organisation själva har rätt att avgöra med vilka vi vill samarbeta med och under vilka premisser. I just det här fallet blev den samlade bedömningen att vi inte vill det.”

Självklart ska de själva avgöra. Men här har de redan godkänt oss, hur kom det sig att de redan godkänt oss? Varför svänger de plötsligt nu? Varför vägrar de motivera sig, för så gör man väl? 

Orakt är det för den här ombudsmannen försöker få det till en helt annan fråga. Är det ett rakt sätt att svara på?

Hur är det med ABF Västerås rutiner och källkritik?

Och varför ska vi göra omöjliga saker en fredagskväll? Kan de känna sig så överlägsna att de inte ens bryr sig?

”Upplevdes det på något som sätt som hotfullt vill jag verkligen beklaga detta och be om ursäkt. Syftet var tydlighet och inget annat.” (vi har strukit under)

Men ABF erbjuder mycket sällan ideella föreningar att offensivt hjälpa dem i deras verksamhet. Utan det fin-fina stöd som ABF ger är istället lokaler där människor och bra ideella föreningar kan träffas.

Så tillsammans med omöjliga kraven i SMSet så är det väl just ett hot som ABF skickar oss, för om vi inte kan uppfylla deras omedelbara krav – så … se det vi strukit under i blått:

ABF är säkert helt införstådda med att det är just lokalerna som de erbjuder som är ett av deras viktigaste verktyg för de fina orden i sitt idéprogram. 

Den här ombudsmannen är troligen inte alls okunnig om det. Tvärtom.

Men har du tänkt på att om ombudsmannen inte kan förstå att detta agerande är i motsatsförhållande till ABFs idéprogram och dessutom likt populistiska politiker inte kan stå för det utan som en mediatränad person teflon-glider ur det med ”Upplevdes det på något som sätt som hotfullt vill jag verkligen beklaga detta och be om ursäkt.”

Vad är ABFs idéprogram värda för ABFs anställda och oss i civilsamhället som behöver lokaler att träffas i?

FAKTA OM: BARNETS BÄSTA

Troligen har du hört talas om ”Lilla hjärtat” och fallet ”TinTin”.

Barnets bästa ideella förening arbetar med problematik om hur samhället kan sätta åt inte bara den lilla människan utan även den lilla människans barn, på sätt som helt saknar rättssäkerhet. 

Om traumatiserade föräldrar bättre förstår detta kan de och vi tillsammans kämpa för deras barns mänskliga rättigheter och därmed förbättra samhällets rättssäkerhet, se exempelvis detta föredrag. Dessutom har vi en värdegrund om saklighet och mänskliga rättigheter.

Det är därför vi genom åren bjudits in att tala på flera orter och utifrån ABFs idéprogram valt dem som de vi har våra möten hos när det gått.

Konkret gäller att socialtjänstens utredningar för ”barnets bästa” måste vara rättssäkra utifrån att beprövad vetenskap används. Det låter väl tråkigt? Hur kan det ha sprängkraft? Poängen är att om inte socialtjänstens utredning är rättssäkra, hur ska du och vi i Sverige då vara säkra att ”barnets bästa” är identifierat. Tyvärr visar forskning att de som gör utredningar för ”barnets bästa” i sina utbildningar utbildats undermåligt i hur man gör rättssäkra utredningar. Dessutom visar forskning att just socialtjänstens utredningar är just rättsosäkra (se till exempel www.vetenskapligutredningsmetodik.nu).

Socialtjänstens rättsosäkra utredningar gör att det kan bli som ett lotteri. Ibland blir det bra. Men ibland hemskt. För barnen. För föräldrarna. Barn som borde skyddas av socialtjänsten, skyddas inte. 

Föräldrar som drabbas är precis som så många av oss helt okunniga om orsakerna till det. Samt har upprepat talat om för oss hur värdefull vårt ideella arbete är. Dessutom har vi stöd av vetenskapsmän, domare, advokater och politiker.

Vi har sedan vi startade 2015 valt att samarbeta med ABF för att ordna flera offentliga möten i deras lokaler i Stockholm, i Göteborg, Malmö och Järfälla samt haft många studiecirklar under flera år hos ABF. Vi hoppas att både ABF och vi framöver ska uppskatta detta ”samarbete”.