Skaffa dig argumenten nu i maj!

 

Experter* har forskat på socialtjänstens utredningar för barnets bästa.

Experter har granskat över 400 utredningar för barnets bästa.

Vi i ideella föreningen Barnets Bästa har granskat 24 utredningar.

Slutsatsen är densamma:

 • De är rättsosäkra.
 • De är inte inriktade på att frigöra människors resurser. Tvärtom.

Det innebär trauman.

Trauman för barnen. Trauman för barnets ena eller båda föräldrar. Trauman för andra nära anhöriga som mor- och farföräldrar. Ja, mammor traumatiseras och pappor med. Barn och föräldrar med funktionsnedsättningar traumatiseras. Människor med invandrarbakgrund eller andra kulturella identiteter traumatiseras. Ingen kommer undan.

Kan man sina rättigheter …
så kan man försvara dem.
Men om inte?

Allvarligt talat vet du vad rättssäkerhet innebär?

Eller vad rättstrygghet är?

Eller att det finns krav på saklighet och opartiskhet?

Och att det gäller alla våra myndigheter. Socialtjänsten också och speciellt deras utredningar.

Vet du förresten att man måste använda vetenskaplig utredningsmetoder? Vet du ens vilka de mest grundläggande och nödvändiga utredningsmetoderna är (de är bara åtta stycken)? För skulle du kunna dem så skulle du enkelt se om en utredning har förutsättningar för att vara rättssäker eller inte. För utan att de utredningsmetoderna har använts korrekt så är det omöjligt att utredningen är rättssäker. Vi lär dig de nödvändiga utredningsmetoderna på vårt möte.

Ja, kan du ens förklara när man utreder osakligt eller inte?

Så att du också kan vinna diskussionen med socialtjänsten? Eller en advokat? En domare?

Förresten, känner du ens till att socialtjänstens först måste hjälpa föräldrar med problem

Men att de i utredningar för vårdnadstvister och barnomhändertaganden istället gör tvärtom. Åtminstone i alla de utredningar vi har granskat (och så upplever många det).

Om du inte känner till detta …

 • Vem ska då kunna försvara barns rättigheter?
 • Eller föräldrars rättigheter?
 • Eller andra nära anhörigas rättigheter som mor- och farföräldrars?
 • Eller vårt samhälles ansvar för nuvarande och kommande generationer?
Vi ger dig genvägarna
 • Vårt möte ger dig aha-insikterna.
 • Vi pekat ut genvägarna få känner till.
Kom. Lär dig.
Träffa andra i liknande situation och känn deras stöd.
 • För vi måste bli fler som säger ifrån. Få ett stopp på detta.
Två möten 2017:
 • Torsdag • 11 maj
  Klockan 18:30 – 20:00
  Herresta bibliotok
  Karlslundsvägen 25
  Barkarbystaden • Järfälla
  Nordvästra Storstockholm

 

 • Lördag • 20 maj
  Klockan 13:00 – 16:00
  ABF Stockholm • Spångasalen plan 4
  Sveavägen 41
  Stockholm

 

Välkommen!

* Sveriges främsta expert på utredningsmetodik i allmänhet och speciellt på socialtjänstens utredningar som ska ta hänsyn till barnets bästa heter Bo Edvardsson. Han är både docent i psykologi och socialt arbete och har skrivit två läroböcker i ämnet och även undervisat. Vi har i dialog med honom och andra experter utarbetat vår granskningsmodell som du kommer få med dig på mötet.

Se Bos forskning, utredningar och granskningar på www.vetenskapligutredningsmetodik.nu