Umeå socialtjänst och “hänsyn till Barnets bästa”?

Konferens lördag 13 augusti i Umeå, om socialtjänstens utredningar av barn som kan ske utifrån orosanmälningar vid tvångsomhändertagande och i vårdnadstvister. Konferensens fokus är om de utredningarna verkligen tar hänsyn till ”barnets bästa” samt säkerställer att inget barn och inga föräldrar utsätts för godtyckliga och rättsosäkra ingrepp i sina mänskliga rättigheter till privatliv, familjeliv och hem (se Barnkonventionen artikel 16 och Mänskliga rättigheter artikel 12). Vad kan vetenskapen avslöja: Är de rättssäkra? Eller inte?

Under konferensen besvaras frågor som:

 • Vad kan vetenskapen avslöja om de utredningssätt som är absolut nödvändiga i utredningar av barn? Men som Umeås socialtjänst inte använder.
 • Hur kan journalister och ansvariga med kunskap om några enkla vetenskapliga utredningsmetoder, lätt granska om enskilda utredningar av barn och deras föräldrar är rättssäkra eller inte?
 • Hur kan föräldrar, själva granska om deras barns utredning är rättssäker eller inte?
 • Vad kan föräldrar som upplever sina barn och sig själva rättsosäkert utredda  och dömda, göra för att förbättra situationen som har realistiska chanser att fungera?

NÄR:  Lördag 13 augusti

KLOCKAN  10 – 12: Öppet möte för drabbade föräldrar, anhöriga, journalister, politiker, handläggare hos socialtjänsten mm

KLOCKAN 13 – 16: För drabbade föräldrar och deras anhöriga

VAR: Ordenshuset Umeå, Skolgatan 48, Umeå

OBSERVERA: Att fika och lunch inte ingår.Anmäl dig här

PROGRAM: LÖRDAG 13 AUGUSTI • Ordenshuset • Skolgatan 48

KLOCKAN 10:00 – 12: 00 INNAN LUNCH

Observera att vi börjar prick – kom 10 minuter innan, respektera allas tid!

För drabbade föräldrar och deras anhöriga, journalister, politiker, socialtjänstens handläggare med flera:

 • Krav på utredningar för tvångsomhändertagande (LVU) & Vårdnadstvist:
  • Barnkonventionen artikel 16 och Mänskliga rättigheter artikel 12
  • Brottsbalkens beviskrav gäller ej i Föräldrabalken och för LVU
  • Lagen om vård av unga (LVU) är en skyddslagstiftning
  • Kraven i vår grundlag gäller
 • Absolut nödvändiga utredningsmetoder för att utredningar av barn ska vara rättssäkra
  • Presentation av vetenskaplig utredningsmetodik
   (av Socialstyrelsen ofta kallat ”Systematiskt bedömningsinstrument”)
  • Varför vetenskaplig utredningsmetodik inte är inskrivna i lagar
   utan istället är nödvändiga enligt Socialstyrelsens ”Evidensbaserad praktik”
  • Presentation av 8 absolut nödvändiga vetenskapliga utredningsmetoder
  • Detta pedagogiskt presenterat utifrån anonymiserad autentisk utredning utförd enligt Barns behov i centrum och styrkt av socialtjänst och socialnämnd
 • Juridisk oskuldspresumption/oskyldighetsprincip
  istället för den förekommande ”omvänd bevisbördan” i socialtjänsten utredningar
 • Om allvarliga utmaningar med att intervjua barn (utifrån pedagogiska exempel och vetenskap som lätt missas när barn ska höras utifrån Barnkonventionen)
 • Om socialtjänstens lagkrav för att hjälpa och inte stjälpa
  – se socialtjänstlagen kapitel 1, paragraf 1
 • Hur lätt granska om en utredning är rättssäker och tar ”hänsyn till barnets bästa”?
  • Deltagare får en mall för egen granskning av socialtjänsts utredning

KLOCKAN 13:00 – 16:00 EFTER LUNCH

För drabbade föräldrar och deras anhöriga

      Hur drabbade föräldrar i Umeå, tillsammans kan få stopp på rättsosäkerheten:

 • Varför det är praktiskt taget omöjligt för drabbade att själva upplösa rättsosäkerheten i LVU och Vårdnadstvister i domstolsförhandlingar? Vad kan göras istället?
 • Hur förhålla sig till föräldraalienation?
 • Ickefungerande och fungerande strategier för att förbättra rättsosäkerhet
 • Hur kan rättsosäkert splittrade familjer få upprättelse och få restitution
  (från ordet ”restaurera” – att återställa i ursprungligt skick)?
 • Värdegrund om saklighet och konstruktivitet, för Barnets bästa ideella förening

Anmäl dig här

Vad BARNETS BÄSTA står för

 • Vi verkar för rättssäkra, sakliga och opartiska utredningar av barn och unga, utförda av socialtjänsten och dess familjerätt, med flera.
 • Enbart om socialtjänsten korrekt använder sig av vetenskapliga utredningsmetoder i utredningarna, kan man säkerställa rättssäkerhet och ”barnets bästa”.
 • Anmäl dig till vårt nyhetsbrev <klicka här>
 • Hjälp oss ekonomiskt: Swish: 123 338 98 55