Tribunalen 2018 november – dokumentation

TRIBUNAL FÖR BARNETS BÄSTA: BETYG 5 AV 5

Vill du ladda ned presentationerna? Se längre ned.

KAN SÅ MÅNGA OLIKA HEMSKHETER
HA EN GEMENSAM ORSAK?

 • Barn som borde omhändertas – omhändertas inte
 • Föräldrar och barn som utsätt för våld – får inte hjälp
 • Barn som används som slagträn i vårdnadstvister av en förälder mot den andra – skyddas inte
 • Barn kan omhändertas – utan orsak
 • Barn vars diagnoser förklarar deras problem – omhändertas. Föräldrarna påstås utan grund vara problemet
 • Barn som omhändertogs för att de vanvårdades – kan vanvårdas på hemmen de omhändertagits till
 • Tidigare omhändertagna barn kan som vuxna förlora vårdnaden om sina barn. Varför?
 • Barn som behöver hjälp – får inte hjälp
 • Barn har rätt till sina mor- och farföräldrar – men kan berövas dem av socialtjänsten
 • Att så många hävdar att de är diskriminerade: Kvinnor, män, de med invandrarbakgrund, de med funktionshinder, mor- och farföräldrar …

Media har avslöjat dessa olika hemskheter upprepade gånger. Ändå händer inget.

Nej, trots hemskheterna uppfattas myndigheten socialtjänsten av domstolar, våra socialnämndspolitiker och allmänheten som en expertmyndighet och man förlitar sig på socialtjänstens barnutredningar för barnets bästa.

Kan alla olika hemskheter ha en gemensam orsak – ett systemfel?

Kan systemfelet vara hur socialtjänsten utreder? Att de inte använder utredningsmetoder som har stöd i vetenskap även om socialtjänstens utredningar följer socialstyrelsens föreskrifter och deras Barns behov i centrum BBIC? Utan att socialtjänsten istället använder utredningssätt som enligt vetenskapen är godtyckliga.

Utredningssätt som innebär

 • Att socialtjänstens utredare godtyckligt väljer ut information som passar deras uppfattning.
  • Och ignorerar sådan som inte passar dem.
 • Att de förvandlar ofta subjektiva, partiska och obelagda sakförhållanden till objektiva.
  • Och ignorerar vetenskapliga utredningsmetoder som precisering och basfrekvens.
 • Att socialtjänstens utredare gör subjektiva, osakliga och partiska bedömningar men presenterar dem som objektiva.
  • Och ignorerar vetenskapliga utredningsmetoder som alternativa tolkningshypoteser och falsifiering.
 • Att utifrån detta beslutas om godtyckliga ingrepp i barns, föräldrars, mor- och farföräldrars mänskliga rättigheter utan grund.

Det innebär att det som måste vara rättssäkert blir godtyckligt.

Det kan förklara de olika godtyckliga ingreppen i barns, föräldrars, mor- och farföräldrars universella mänskliga rättigheter om rätt till privatliv, familj och hem.

Detta kan förklara varför så många drabbas på så olika hemska sätt. Det kan förklara problem som att ”alla” har grund för att prata om diskriminering. Det kan förklara att barn som INTE borde skiljas från sina föräldrar – ändå skiljs. Det kan förklara att barn som BORDE skiljas från sina vårdnadshavare – INTE SKILJS.

Vi i Barnets bästa verkar för att få detta brett avslöjat under 2019 genom att aktivera människor som upprörs och tillsammans med dem skapa opinion.

Vi får stöd från dessa föreningar:

Barnperspektivet i Sverige (BPIS), Bromsa (Barns rätt Omsorgstrygghet, Medbestämmande, Säkerhet och Anknytning), Saknade barnbarn, Hjärta, mod & styrka, PappaBarn, Makalösa föräldrar, Riksförbundet för familjers rättigheter (RFFR), Rättsupproret Gotland (RUG) och Fyra M (Moral mot missbruk av makt).

Förslag:
 • Anmäl dig så att du får vårt nyhetsbrev: Klicka här
 • Varför inte titta på detta bildspel som gör att du får en god insikt på bara en halvtimme: Klicka här
Här kan du ladda ned presentationerna:
 • Hur du kan få energi trots att du ingen har: Klicka här!
 • Beviset för socialtjänstens rättsosäkra barnutredningar och verktyg för att påvisa rättsosäkerhet Barnets-bästa-kollen: Klicka här!
 • Hur stämma socialtjänsten: Klicka här!
 • Stödjande föreningar – Pappa barn: Klicka här!
 • Hur vi tillsammans brett kan avslöja rättsskandalen: Klicka här!