”inte i din bluffverksamhet”

Vad tror du är effekten av sådana här påhopp på Barnets bästa ideell förening och dess ordförande Erik Philipson:

 1. ”Erik Philipsson och andra bluffmakare”
 2. ”Inte i din bluffverksamhet, Erik Philipsson!”
 3. ” … vi hatar bedragare som dig”
 4. ”… som vill sko dig på vårt, vår släkt och våra vänner, och andra oskyldiga offers lidande”
 5. ”Erik, du är en bluff, en infiltratör”
 6. ”… din patetiska tönt”
 7. ”… hycklare som dig”
 8. ”Må ni aldrig någonsin bli förlåtna av Gud för er ondska som ni gjort mot andra.”
 9. ”Nej, jag avslöjar en bedragare … till att förvirra … till att tro att dom har något att vinna på att gå hans dyra kurser och köpa hans bok. Han lär dem sätt som manipulerar deras hjärnor så att dom aldrig får hem sina barn.”
 10. ”Lurendrejare säljer humbug och direkt rent skräp …”
 11. Dessutom “… korkade personer – ofta med låg intelligens – köper!”

Påhopp som syftar till att få både föreningen och dess ordförande att framstå som suspekt och klandervärd, så att man inte närmar sig dem.

MED JÄMNA MELLANRUM KOMMER PÅHOPP. Idag från XX (som vi kallar honom här utifrån vår hederliga värdegrund, läs mer om varför senare i texten). Innan kom de från någon annan, innan det från några andra. Påhopp som utan saklig grund försöker få Barnets bästa och dess ordförande att verka klandervärd i andras ögon. Påhopp som ofta några av deras följare också hakar på. Påhopp som om de bemöts sakligt och konstruktivt, ändå kommer trollas. Det är som översitteri och mobbing, det vill säga destruktivt när vi behöver det konstruktiva.

Många oss är traumatiserade för vad som hänt. Otrygga med att kliva fram. Sådant här hindrar många av oss att göra just det, kliva fram alltså. För då kan vi behöva utsättas för uthängning utifrån någon egendomlig logik. Där den som gör det också använder sina vänner, sina följare för de här negativa påståenden som man inte vill associeras med. Och som när man konstruktivt svarar dem så kommer de inte att lyssna utan trolla det till något negativt. Hur skrapa ihop trygghet för att våga kliva fram då?

FRÅGA DIG SJÄLV:

 • Vill vi inte alla, som drabbats av socialtjänstens rättsosäkerhet, känna trygghet i att kliva fram?
 • Att känna trygghet i att om vi kliver fram och någon inte håller med oss eller tycker att det vi gör är felaktigt, så kommer kritiken att vara saklig och konstruktiv, så att vi alla kan växa med dem mycket svåra uppgiften …. Är det inte så det ska vara?
 • Att känna tryggheten i att om någon gör sådana här troll-påhopp, så kommer andra att kliva fram för att visa folkvett och ryggrad, och säga ifrån. Inte vara tysta.
 • Speciellt mellan alla oss som drabbats (och för det kan må rätt dåligt) – vi behöver väl inte tryckas ned i skorna ännu mer, det räcker väl med vad socialtjänsten och samhället kan göra. Eller vad tänker du?

VÅR UTGÅNGSPUNKT: SAKLIGHET OCH KONSTRUKTIVITET

Vi är många som vet att socialtjänstens utredningar av barn ofta SAKNAR SAKLIG GRUND och att socialtjänsten istället för att hjälpa så kan det handla om att stjälpa, det vill säga de kan vara destruktiva, det SAKNAS KONSTRUKTIVITET. Det kan innebära rättsosäkra ingrepp i barns och familjers mänskliga rättigheter i vårdnadstvister och LVU.

Detta är något vi upprörda protesterar emot, däribland vi aktiva i Barnets bästa ideella förening med dess ordförande Erik Philipson som verkligen driver dessa frågor framåt, se nedan.

HUR BLIR VÅR KRITIK TROVÄRDIG?

Om vi i vår allvarliga kritik av socialtjänsten, socialnämnder och domstolars ageranden i vårdnadstvister och tvångsomhändertaganden (LVU) ska vara trovärdiga, så måste vi själva 1) ha saklig grund för vad vi påstår och 2) agera konstruktivt för att förbättra situationen . Inte för att förvärra den.

Det vill säga vi måste själva ha 1) saklig grund och 2) agera konstruktivt.

Dessutom att inte förvärra för människor som själva drabbats och ännu mindre förvärra när de är aktiva i att förbättra detta hemska. Samt inte heller hänga ut människor och inte agera som troll själva, oavsett vem det är.

Kan man inte sammanfatta det som folkvett och ryggrad?

Men ibland får vi intryck av att många av oss upprörda struntar i folkvett och ryggrad när det passar dem.

Vi hoppas att fler vill ta till sig att enbart agera utifrån saklig grund och konstruktivitet. Och våga säga ifrån när andra agerar destruktivt och försvara de som faktiskt gör en riktigt hjälteinsats för barnets bästa.

DÄRFÖR KLIVER VI FRAM NU

Vi är engagerade i Barnets bästa ideella förening och har ofta kontakt med ordförande Erik Philipson. Vi reagerar på de olika trollpåhoppen som sker då och då och bestämmer oss nu för att förklara hur vi ser det och hoppas göra något bättre av situationen. Vi hoppas också att du som läser vårt svar, tillsammans med oss vill göra de här till principer som du tillsammans med oss vill ha ryggrad att stå upp för. Och vi har sagt att vi tillsammans ska försvara påhopp på alla som är aktiva i Barnets bästa, framöver.

Observera att påståendet ”.. och korkade personer – ofta med låg intelligens – köper!” inte gäller ordförande Erik, utan sådana som oss som uppskattar kunskaperna vi får från Barnets bästa, går på dess konferenser, och engagerar oss för föreningen för att få stopp på rättsövergreppen som motverkar barnets bästa i vårdnadstvister och vid tvångsomhändertaganden LVU. Är vi “korkade” med “låg intelligens”?

Vårt svar överst och XXs inlägg underst

Hälsar vi aktiva i Barnets bästa ideell förening

Angelica Rönnlund

Bettan Blix

Britta Svärling

Camilla Carlsson

Kent Tell

Christiane Johanne

Eva Svensson

Jessica Seger

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VÅRT SVAR TILL XX’S INLÄGG

Barnets bästa ideella förening har en HEDERLIG VÄRDEGRUND om saklighet, konstruktivitet, respekt för barnkonventionen och mänskliga rättigheter, demokrati och medmänskligt ansvar. Med den som kompass, hänger vi inte ut människor även om vi blir påhoppade. Därför har vi anonymiserat detta påhopp och vårt svar till det och istället för namn så kallar vi personen vi svarar för XX (du hittar hens påhopp längst ned inlägg).    

Det du XX verkar ha genomgått verkar som bland de hemskaste ett barn kan genomgå i Sverige. Men betyder det att ingen annan som inte behövt genomlida det hemska, inte ska få lägga ned sin fritid för att förbättra mot rättsövergrepp i vårdnadstvister och LVU?

 • Vi uppfattar logiken i det du skriver som att om en person som inte själv varit hemlös inte ska hjälpa de som är hemlösa. Det är en osmart logik.

Sedan har vi det här med KÄLLKRITIK: Verksamheten i Barnets bästa är inriktad på hjälp till självhjälp och engagemang för att tillsammans avslöja rättsskandalen och få till en förbättring.

 • Du verkar inriktad på att hjälpa enskilda människor vilket är bra men inte kan göras för särskilt många. Eftersom ”kunskap är makt” är Barnets bästa ideella förening inriktad på att ge kunskap åt alla drabbade och engagera oss, för att vi tillsammans ska försöka få stopp på rättsövergreppen.

Apropå det du skriver om ”bluff”, ”bluffverksamhet” och ”ondska”, låt vårt svar ta utgångspunkt i vad Barnets bästa ideell förening har gjort och som ofta är ett resultat av slitgörat som just dess ordförande Erik Philipson har gjort under flera år:

ETT STORT PROBLEM för föräldrar som drabbas av socialtjänstens rättsosäkra utredningar av barn i både vårdnadstvister och vid tvångsomhändertagande enligt Lagen om vård av unga, är att det är svårt för dem att förstå hur socialtjänsten som ”expertmyndighet” för barnets bästa, kan agera som de gör. Hur kan de göra så? Hur kan det förstås? Hur kan det rättsosäkra bemötas? För detta saknas lättillgänglig kunskap. För ”kunskap är makt”.

Här har den ideella förening och dess ordförande Erik Philipson som du angriper, gjort många saker för att verkligen underlätta hjälp till självhjälp och därmed förbättra för barn, föräldrar och anhöriga som drabbats:

FÖR DET FÖRSTA, två riktigt bra WEBBFÖRELÄSNINGAR som finns på föreningens webbsajt om en halvtimme vardera:

Men det räcker inte för att kunna försvara barns och föräldrars mänskliga rättigheter när socialtjänsten gör rättsosäkra angrepp. Det krävs ytterligare kunskap och det har föreningen och dess ordförande slitit med att lösa:

FÖR DET ANDRA, föreningen och dess ordförande Erik har skrivit EN BOK SOM FÖRKLARAR VILKA LAGAR DET ÄR SOM RELEVANTA OCH SOM BORDE GÄLLA. Här slipper man som upprörd leta i tjocka lagböcker eller söka i juridiska texter på internet som är svåra att förstå. Den här boken är som en genväg till vad som borde gälla men inte gäller och ger kunskap att börja förstå en av de större svenska rättsskandalerna. Gratis att ladda ned och börja lära sig: https://www.barnetsbasta.org/wp-content/uploads/Vad_utredningar_for_barnets_basta_maste_leva_upp_till.pdf

 • Hur är det en “bluffverksamhet”? Du (och mycket få andra drabbade) har vad vi känner till, slitit som Erik har gjort med att ta fram motsvarigheten så att drabbade får hjälp till självhjälp.

FÖR DET TREDJE, hur ska man som drabbad klara av att analysera om ens utredning är rättssäker eller inte? Det löser DEN ANDRA BOKEN som föreningen och dess ordförande Erik skrivit på sin fritid. Det uppseendeväckande är ATT ALLT DETTA BYGGER PÅ VETENSKAPLIG FORSKNING. Något som är smått unikt ibland oss alla som är upprörda över socialtjänsten och samhällets agerande. Också den boken är gratis att ladda ned och läsa från föreningens webbsajt, bara för många av oss att lära oss av: https://www.barnetsbasta.org/wp-content/uploads/Barnets_basta-Om_grundlaggande_rattssaker_utredningsmetodik-utgI.pdf

 • Hur är det fel? Vad har du delat med dig för att hjälpa andra som också är lättillgängligt över internet?

FÖR DET FJÄRDE, vi är många som hävdar att vad som sker är fel och många använder orden ”rättsosäkert” och ”rättsskandal”. Men det är lätt att använda sådana ord. Men ska vi ha någon trovärdighet, så måste vi konkret och pedagogiskt kunna bevisa detta. Det har nästan ingen grupp eller föreningen presenterat ett underlag för. Istället har föreningen och dess ordförande Erik skrivit EN TREDJE BOK som han själv bekostat publiceringen av och som kan köpas på internet för cirka 200 kronor (pengarna för försäljningen går till den ideella föreningen). Boken återger en autentiskt och anonymiserad socialtjänsts utredning och gör att man pedagogiskt börjar förstå och inse hur hela utredningen är rättsosäker. I och med anonymiseringen kan ingen ansvariga svara vad de brukar svara: Vi kan av hänsyn till sekretess inte kommentera enskilda fall. Här har föreningen gjort något så ovanligt som ETT PEDAGOGISKT BEVIS FÖR VAD SOM STÅR PÅ BOKENS FRAMSIDA ”EN AV SVERIGES STÖRSTA RÄTTSSKANDALER”. https://www.bokus.com/bok/9789198395921/utreder-socialtjansten-for-barnets-basta-bedom-sjalv-en-anonymiserad-utredning/

 • Är inte detta jättebra. Hur ska vi annars kunna bevisa rättsövergreppen? Har du eller någon annan tagit fram ett så pedagogiskt underlag utifrån en anonymiserad och autentiskt utredning, som Erik jobbat med att göra?

FÖR DET FEMTE: Om man behöver konkret hjälp för att UNDERSÖKA OM ENS EGNA BARNS UTREDNINGAR ÄR RÄTTSSÄKRA ELLER INTE, så har föreningen och dess ordförande Erik skrivit BARNETS-BÄSTA-KOLLEN som det finns flera videoinstruktioner till och som man utan kostnad kan ladda ned från föreningens webbsajt: https://www.barnetsbasta.org/kollen/.

 • Du och nog ingen annan drabbad har i sin verksamhet vad vi känner till, slitit som Erik har gjort med att ta fram motsvarigheten så att drabbade själva kan analysera sin utredning steg för steg.

Förutom det har föreningen och dess ordförande, ordnat en webbsajt, startat en officiell Facebooksida och med finfina insatser av en annan person, startat en sluten Facebookgrupp. Dessutom har han startat och drivit flera uppskattade studiecirklar, gjort en resa genom Sverige för att starta lokalgrupper i Göteborg, Malmö och Visby. Det också ett viktigt slitgöra under många år.

FÖR DET SJÄTTE: För att nå ut till ansvariga och Svenssons, så har föreningen och dess ordförande med fin-fina insatser av andra frivilliga, samlat in pengar för att kunna ha ett tält med föredrag, utdelning av informationsblad under TVÅ ALMEDALSVECKOR, Detta tillsammans med andra aktiva i föreningen. https://www.facebook.com/barnets.basta.org/photos/pb.100064533676988.-2207520000../2606826672761536/?type=3

 • Du och nog ingen annan drabbad har i sin verksamhet vad vi känner till, som men storinsatser från tre till, fick till tält i två omgångar i Almedalsveckan för att uppmärksamma ansvariga och Svenssons om rättsövergreppen i vårdnadstvister och LVU. Vad är “lurendrejeri” med det?

FÖR DET SJUNDE: Det är mycket att lära sig och det är ofta lättare att göra det under en konferens. Dessutom ger det energi att träffa andra i samma situation. Barnets bästa och dess ordförande HAR ORDNAT FYRA DAGSLÅNGA KONFERENSER där det ingått proffsiga lokaler, fika och mat som har behövt ligga centralt för att människor som kommer långt ifrån ska hinna dit och hem. Det kostar förstås (395 kronor och genom donationer har man kunnat komma utan kostnad). Och varje konferens har varit uppskattad av de föräldrar som kommit dit: https://www.barnetsbasta.org

 • Du och nog ingen annan drabbad har i sin verksamhet vad vi känner till, donat som Erik har gjort med att få till motsvarande konferenser? Några av oss som skrivit under detta brev har själva varit med de kalla mornarna vi stått och delat ut inbjudningar till anställda på Barnombudsmannen, Advokatsamfundet, Riksdagens sociala utskott, Socialstyrelsen, Bris, Rädda barnen, Civil Right Defenders för att de skulle delta – vi var med några morgnar medan Erik var med varje gång.

FÖR DET ÅTTONDE utifrån den senaste konferensen planeras nu HÖSTENS AKTIVITETER, som har stora möjligheter att på ett offensivt sätt börja flytta fram positionerna.

FÖR DET NIONDE: HEDERLIG VÄRDEGRUND: De flesta människor, grupper och föreningar har ingen hederlig värdegrund. Den har ordförande Erik tagit fram och föreningen är tydlig med den: Vi ska vara sakliga, konstruktiva, respektera barnkonvention och mänskliga rättigheter, demokrati och själva ta aktiv ansvar för att förbättra vår situation (inte sitta på läktaren och skrika åt de få som kämpar nere på plan mot en överlägsen övermakt).

 • Du och nog ingen annan drabbad har i sin verksamhet vad vi känner till en hederlig värdegrund som är som en kompass för hur man ska agera. I detta exempel svarar vi dig sakligt men hänger inte ut dig med namn och har ingen avsikt att trolla dig utan vill med vårt svar sätta ned foten för att tillsammans med förhoppningsvis många fler visa RYGGRAD för att MINSKA MÅNGAS TROLLANDE.

ÅRSREDOVISNINGSHANDLINGAR. Det är förstås mycket som inte hinns med och som kunde vara bättre, men till skillnad mot nästan alla andra grupper och de få föreningar i motsvarande storlek, som är upprörda över socialtjänstens agerande vid vårdnadstvister och LVU, så finns Barnets bästa ideella förenings 1) stadgar, 2) årsredovisningshandlingar, 3) ekonomisk redovisning, publicerade och allting granskas av en revisor vars 4) revisionsberättelse också finns på webbsajten. På sajten står vilka som sitter i styrelsen och så vidare. https://www.barnetsbasta.org/om-var-forening/ Det är förstås koll på redovisning så finns inte kvitton som kan styrka motiverade kostnader, så går det inte.

 • Vilka andra grupper har motsvarande?
 • Vilka andra föreningar har publicerat det?
 • Kolla själv om andra grupper och föreningar har detta, du får dig en tankeställare.

FÖR DET TIONDE: Erik Philipson som har grundat föreningen år 2015 och är alltså dess ordförande sedan dess, precis som all föreningar har en ordförande https://www.barnetsbasta.org/om-var-forening/.  

 • XX vad är egendomligt med att Erik förtydligar att han är ordförande och för vilken ideell förening han är det? Det är ju i just den positionen han yttrar sig och agerar.

FÖR DET ELFTE: Det finns många advokater som tar betalt för sina insatser men som dåligt avslöjar de rättsosäkra ingreppen i domstolsförhandlingar, de verkar du inte särskilt upprörd över på din Facebooksida.

Så i Barnets bästas ”bluffverksamhet” har Erik själv förutom all fritid även bidragit ekonomiskt (det framkommer ju inte annat än indirekt genom att många kostnader inte finns med som kostnader i redovisningen, exempelvis upptryckning av boken). Sedan kostar det med konferenslokal, fika och lunch och bara hälften av de som deltog kunde betala 395 kronor så konferensen gick back som får tas av insamlade medel. Därför behövs insamlingar och som sagt, det finns en kassör och dessutom en revisor som granskar att det går rätt till.

 • Du och nog ingen annan drabbad har i sin verksamhet vad vi känner till, slitit som Erik har gjort med att få till dessa proffsiga konferenser. 395 kronor är inte dyrt för en konferenslokal, fika och mat och för de som inte har råd, så kunde man ansöka om att få gå utan kostnad. Nej, det behövs saklig grund för att hävda att detta är ”dyrt” och att någon bedriver det här som ”inkomstkälla”, vad har du för underlag?

Och som sagt, det mesta av allt slitgörat bakom det här har Erik stått för och har nästan allt det här delas generöst med sig under flera år, till alla som vill. Det är först i och med detta påhopp som vad han gör, behöver tydliggöras.

FÖR DET TOLFTE

 • Vad har du XX delat med dig till alla, som de kan lära sig av och använda, under alla år du varit aktiv, som också är lätt tillgängligt på Internet?

ÄR INTE DETTA MOBBING OCH ÖVERSITTERI?

Ibland tycker man olika, ibland missar man viktiga aspekter och det kan behöva sägas. En dialog byggd på saklighet och konstruktivitet, gör att vi alla kan växa, lära oss utifrån vad vi kanske missat eller där vi haft fel. Sådana konstruktiva dialoger behövs, speciellt när vi har ett omfattande systemfel och komplexa rättsövergrepp att förbättra. Men det kan vi inte läsa i ditt påhopp.

Det är viktigt att människor vågar försöka ta tag i sin situation och det är viktigt att människor jobbar ideellt. Men den här typen av inlägg kan nog liknas vid översitteri och mobbing. I inläggen påstås saker som inte har saklig grund och du agerar negativt, precis som andra har gjort innan dig. Försöker man svara sakligt och konstruktivt, så trollas det. Du (och andra) har några följare som okritiskt hjälper till i detta.

Det måste till en hel del för att våga svara då.

Men det är inte vad mänskliga rättigheter handlar om. Det är sakliga och konstruktiva dialogerna som hör till demokrati. 

Vi här vet hur Socialtjänstens utredningar av barn ofta saknar saklig grund och är rättsosäkra, något vi upprördt protesterar mot. Vi här vet hur socialtjänstens utredningar av barn ofta är destruktiva, något vi upprörda protesterar mot. För att vara trovärdiga, behöver vi förutom att ha saklig grund, själva agera konstruktivt.

 • Vi uppfattar sådana här inlägg som mobbing och översitteri när de saknar saklighet och konstruktivitet.

SLUTKLÄM TILL XX:

När du XX så offensivt går ut med detta inlägg på din öppna Facebooksida och känner många och dessutom uttryckligt nämner Barnets bästa ideella förning vid namn och uttryckligt skriver detta om ordföranden Erik Philipson, samt hävdar att du inte är rädd för någonting, SÅ FÖRESLÅR VI ATT DU VISAR FOLKVETT OCH RYGGRAD genom att presentera ett sakligt underlag för dessa dina påståenden som vi här igen, citerar:

 1. ”Erik Philipsson och andra bluffmakare”
 2. ”Inte i din bluffverksamhet, Erik Philipsson!”
 3. ” … vi hatar bedragare som dig”
 4. ”… som vill sko dig på vårt, vår släkt och våra vänner, och andra oskyldiga offers lidande”
 5. ”Erik, du är en bluff, en infiltratör”
 6. ”… din patetiska tönt”
 7. ”… hycklare som dig”
 8. ”Må ni aldrig någonsin bli förlåtna av Gud för er ondska som ni gjort mot andra.”
 9. ”Nej, jag avslöjar en bedragare … till att förvirra … till att tro att dom har något att vinna på att gå hans dyra kurser och köpa hans bok. Han lär dem sätt som manipulerar deras hjärnor så att dom aldrig får hem sina barn.”
 10. ”Lurendrejare säljer humbug och direkt rent skräp …”
 11. Dessutom “… korkade personer – ofta med låg intelligens – köper!”

Vi har med informationen vi här presenterat visat hur vi själva uppfattar det utifrån saklig grund. Det mesta av det vi tagit upp har vi länkat till, våra påståenden går alltså att källkritiskt granska (vi kan inte se en enda källhänvisning för dina mycket allvarliga påståenden).

Vi säger till dig (och alla andra med samma osaklighet och destruktivitet) att om du sakligt och konstruktivt vill förbättra – för vi är alla människor och förbättringar är ofta möjliga – så varmt välkommen med sådan kritik. Men i detta står vi bakom Barnets bästa och ordförande Erik Philipson. Kastar du skit på honom eller andra aktiva i Barnets bästa, så kastar du skit på oss och framöver, kommer vi att tillsammans stå emot dig och andra som försöker. Dessa ojustheter måste stoppas.

Observera att det här påståendet från dig, inte gäller ordförande Erik, utan människor som oss:

 • ”… och korkade personer – ofta med låg intelligens – köper!”

Vi har själva drabbats i vårdnadstvister och LVU och lärt oss viktiga saker av Barnets bästa ideella förening. Många av oss har deltagit i föreningens studiecirklar och på dessa konferenser. Kan du förklara hur vi är korkade och har låg intelligens, eller har du inte intelligens nog för att förklara det? Du är inte lite fräck.

SEDAN TVÅ SAKER SAK TILL: När dina påhopp får frågor på din Facebooksida så verkar du strunta i att svara på dem eller hävda att den som frågar inte är i din liga, vilken det nu är. Men har du tänkt på att om man kommer med så här allvarliga anklagelser som du gör utan att kunna underbygga dem, så slår det ofta tillbaka på en själv. De som läser dina inlägg och upptäcker att du inte har saklig grund för påståenden om ”bluff”, “lurendrejare” “bedragare”… vad för reflektioner tror du de får om dig? Kanske att det är dig själv detta egentligen gäller? Har du tänkt på det? Det ska bli spännande att läsa ditt svar.

Jo, XX, vi vet inte vad som driver dig till att agera så här osakligt och destruktivt (eller andra heller) men nu har du fått vårt svar och vi gör inte det här för att hänga ut dig utan för vi hoppas att du och alla andra som kan agera utan saklig grund och destruktivt, istället vill börja använda sakliga grunder, agera konstruktivt (istället för sådant här översitteri och trollande). Och att du liksom vi alla behöver ta ansvar för sina egna dumheter. Detta för att tillsammans med oss göra något bättre av hemskheterna. För sådana här påhopp förbättrar inte för någon, tvärtom, de skapar olust över att själv engagera sig för risken att utsättas för sådana här påhopp.

TILL DIG LÄSARE SOM LÄST ÄNDA HIT

Vi hoppas du kan se och förstå hur mycket Barnets bästa ideella förening och dess ordförande bidragit med, det är det verkligen inte många som har gjort om du jämför och tänker efter. Sedan:

Fråga dig själv, är detta viktigt:

 1. Att vi kräver av oss själva och alla andra att de ska ha saklig grund för vad de hävdar (inte sakna den)?
 2. Att vi kräver av oss själva och alla andra, att vi agerar konstruktivt för att förbättra vad vi uppfattar som fel (inte agerar destruktivt, inte hänger ut människor vi tycker illa om och inte heller agera som ett internettroll)?
 3. Att vi själva tar ansvar för att det inte finns några enkla lösningar?
 4. Att vi tillsammans bestämmer oss för att bli aktiva, det vill säga att vi lägger ned några timmar i veckan på detta?
 5. Att vi har ryggrad att tillsammans stå upp mot osakliga och destruktiva inlägg för om vi inte håller rent mot dem kommer vi förlora i trovärdighet?
  – skriv gärna under här.

Vi hoppas du bestämmer dig för detta och bestämmer dig för att bli aktiv i Barnets bästa (ansök om att gå med i vår slutna Facebookgrupp samt läs och svara på frågorna om våra gruppregler också): https://www.facebook.com/groups/BarnetsBasta

Låt oss tillsammans bli kunniga och offensiva och agera sakligt och konstruktivt mot denna rättsskandal, tack för att du läste ända hit.

Hälsar igen, aktiva i Barnets bästa ideell förening

Angelica Rönnlund

Bettan Blix

Britta Svärling

Camilla Carlsson

Kent Tell

Christiane Johanne

Eva Svensson

Jessica Seger

XX’S INLÄGG, ÅTERPUBLICERAT 29 JUNI 2022

TILL ALLA ER SOM LÅTSAS KÄMPAR MOT LVU,

TEX ERIK PHILIPSSON OCH ANDRA BLUFFMAKARE:

HAR NI SJÄLVA VARIT I LVU HELVETET NÅGONGÅNG?

OM INTE SÅ TA ERT BARNETS BÄSTA, OCH DRA ÅT SKOGEN MED ER.

JAG HAR VARIT DÄR, I DET RIKTIGA LVU HELVETET!

Min farmor och hennes syskon var i LVU och tvingades bla att äta sina syskons spyor på barnhemmet dom var på, min bror blev bortadopterad innan jag ens föddes, tagen från min pappa mot hans vilja, och jag har aldrig ens själv träffat honom, vet bara vad han heter.

Jag har en dotter som haft LVU, syskon som haft LVU, dessutom haft det på sina barn, – För det har en tendens att gå i arv, det är så det funkar i verkligheten!

Den verkliga verkligheten!

Inte i din bluffverksamhet, Erik Philipsson!

Men vet du vad?

Vi som gått igenom det verkliga LVU Helvetet, och klarat oss levande, vi som kom igenom både alkoholmissbruk, drogmissbruk, självmordsförsök, fullbordade självmord, våldtäkter, mord på våra barn ( tex Annina ), BUP Helvetet, Psykiatrins övergrepp, fängelse, och andra saker som traumatiserar vem som helst, vet du vad Erik Philipsson: Vi fruktar ingenting längre.

Och vi hatar bedragare som dig som vill sko dig på vårt, vår släkt och våra vänner, och andra oskyldiga offers lidande.

Mig har du inte lurat, även om du har lurat en massa andra som inte är lika rutinerade som vi, som verkligen gått igenom LVU Helvetet på äkta allvar.

Det har inte du, Erik, du är en bluff, en infiltratör som tror du kan krossa hatet mot LVU lagen, genom att spela “Ordförande”.

Vet du vad, din patetiska tönt: Den dagen du vaknar och är öm i hela kroppen för så mycket stryk du fått, eller vaknar våldtagen som många barn i LVU tyvärr gjort, och fortfarande gör, den dagen du fått så lite mat att du fått svälta, den dagen du tvingas upp på morgonen för att som ett ungt barn tvingas till slavarbete tidigt på morgonen, den dagen ditt barn blir bestulen på sin kropps organ och sedan inte ens får en betald begravning av Staten efter att dom tagit hennes liv, och myndigheterna mörkar ditt fall och du bara står där hjälplös, den dagen skall jag omvärdera min åsikt om dig.

För då är du på riktigt, då inser du att LVU inte är någon liten oskyldig lek, eller en inkomstkälla, utan ett Folkmord på Oskyldiga människor!

Fram tills dess kan du kalla dig vad du vill, för patetiska titlar. Ordförande, som du gör nu.

Frågan är bara VAD är du ordförande för? Var du där?

Var du där i LVU Helvetet, eller du är bara Ordförande utan att ens varit på plats i Helvetet?

Själv har jag varit där, men har inte det minsta behov av att få bli kallad “Ordförande” eller något annat skit.

Jag vill Bara ha Rättvisa!

Det är skillnaden mellan hycklare som dig, och överlevare som mig. Vi är ute efter helt olika saker.

Jag har redan fått 250 000 kr i Skadestånd, jag skiter i dom pengarna, dom gjorde inte mig särskilt lyckligare.

Jag hade hellre sett att alla andra som fortfarande våldtas och torteras i fosterhem, HVB Hem, SiS Institut, Bup, och på andra ställen, blivit fria.

Jag hade hellre avstått det löjliga skadeståndet för att rädda alla offer som fortfarande lider.

Jag hade hellre köpt barn fria för varenda krona,

precis som hjälten Oscar Schindler gjorde under Andra Världskriget.

Raul Wallenberg hade vridit sig av ilska i sin grav, om han förstått vad hans släktingar gör nu, 70 år senare, mot andra medmänniskor.

Vad sjutton skall man med pengar till när man är död, Erik Philipsson?

Oscar Schindler och Raul Wallenberg är människor och sanna hjältar som man för alltid kommer att respektera, men Barnhandlarna i Sverige, och i andra länder, måtte ni själva hamna i det sanna Helvetet som ni förtjänar att hamna i, en vacker dag.

Må ni aldrig någonsin bli förlåtna av Gud för er ondska som ni gjort mot andra.

Hälsningar från XX.

Personligen själv överlevare genom LVU Helvetet”

Ovan, inlägget i original där vi anonymiserat avsändarens namn.