Smart strategi

Hur smartast stoppa det destruktiva etablissemanget?

Har du hört talat om ”Lilla hjärtat” eller ”TinTin”? Barn media skrivit mycket och som inte längre lever.

Våra barn har drabbats av socialtjänstens rättsosäkra utredningar men lever.

Vad få känner till är att socialtjänstens utredningar för ”barnets bästa” inte är rättssäkra (det finns forskning som påvisar det, se exempelvis www.vetenskapligutredningsmetodik.nu).  

Istället för rättssäkra utredningar blir det ofta utredarnas konfirmeringsbias som kommer att avgöra vid orosanmälningar och i vårdnadstvister.

Vad är konfirmeringsbias?

Det är en mänsklig egenskap vi alla har som innebär att vi omedvetet bildar oss en uppfattning och kommer sedan att ta till oss saker som passar in och motarbeta sådant som inte passar in. Det gör att utredningsresultatet kan bli bra. Men också hemskt. För barn. För föräldrar. Deras mänskliga rättigheter kränks och liv kapsejsar.

Orsaken till att konfirmeringsbiasen tar är förenklat sagt frånvaron av beprövad vetenskap, det vill säga vetenskapliga utredningsmetoder när socialtjänsten gör sina utredningar.

Men skulle inte vår expertmyndighet kunna göra rättssäkra utredningar? Det verkar otroligt tänker du.

Vi vet för vi tänkte så själva. Men det visar sig ha en enkel förklaring: De som genomför utredningarna (socionomer) har utbildats undermåligt i hur man gör rättssäkra utredningar av barn.

Dessutom, det här har avslöjats redan från när vi fick får socialtjänstlag och socialtjänst för över 40 år sedan.

Lika länge har våra politiker – oavsett ideologi – som enligt lagen har ”det yttersta ansvaret” struntat i det.

Politikerna lyssnar dessutom inte  – trots vi vet inte hur många uppvaktningar och pedagogiska förklaringar vi har och andra har gjort för dem.

Politikerna och socialtjänsten är verkligen ett etablissemang.

Vi är många som in på bara skinnet varit med om hur de rycker på axlarna när vanliga människor desperat berättar om rättsosäkerheten och hemskheterna som politikerna har det yttersta ansvaret, för.

Vi är så många som sett hur politiker från alla politiska partier struntar i hur de och den socialtjänst de ansvarar för, får barn och föräldrar att kapsejsa. I livet. Med så hemska konsekvenser.

Vi kämpar för barn som rättsosäkert drabbas. För föräldrar som rättsosäkert drabbas.

I det är vi upprörda. Arga. Förbannade. Detta omöjliga etablissemang som stryper så mycket och så fräckt låtsats inte förstå. Men när något händer dem, då använder de ord som rättssäkerhet, ibland vetenskap och ber om förståelse från oss samhällsmedborgare. Då passar det. Men inte för att beprövad vetenskap och rättssäkerhet för barnets bästa.

Vi uppfattar det som ett av vårt samhälles största rättsskandaler.

Vi är ute efter att barns och människors mänskliga rättigheter till privatliv, familjeliv och hem ska respekteras.

Så vi vill förbättra samhället. Inte försämra det.

Om vi trollar, hotar och hatar ansvariga, så hur blir det med trovärdigheten i vad vi vill uppnå? Då blir också samhället ännu mer rättsosäkert än vad det är idag. Dessutom, går inte politikerna ut ur sådant ännu mer maktfullkomliga?

Så vi är emot trollande, hat och hot.

Vi har tänkt mycket på det och inser att bara genom saklighet och konstruktivitet, kan vi förbättra detta.

Vi har också upptäckt vårt krav på ”saklighet” gör oss så mycket starkare. För vi letar efter argument som verkligen håller. Som etablissemangets ansvariga och politiker inte lätt kan backa från. Istället för kanske huvudsakligen bara ”arga” argument som sällan är särskilt underbyggda.

Det ger oss också möjligheten att agera så mycket starkare. Vi vet att argumenten håller och blir sakta fler och fler.

Är det inte på samma sätt för dig? Hur ska det bli bättre om vi inte har saklig grund och att vi – oavsett hur upprörda, arga och förbannade vi är – trots det ändå gör något konstruktivt åt det. För bristerna måste stoppas och samhället bli bättre.

Om du själv råkat ur för en orosanmälan eller en vårdnadstvist du uppfattar som orättfärdig så välkommen att upptäcka härligt mycket underlag på vår hemsida.

Barnets bästa ideell förening