Barn kan skadas

UTSATTA BARN KAN SKADAS AV JÄRFÄLLAS SOCIALTJÄNST OCH FAMILJERÄTT

BARN KAN SKADAS AV SOCIALTJÄNST OCH FAMILJERÄTT

Alla litar vi på dem. Vi föräldrar, personal på förskola och skola, och vi samhällsmedborgare litar på socialtjänsten och dess familjerätt. Dessutom måste sjuk- och skolpersonal göra en anmälan till dem när de är oroliga för ett barns hälsa. För vi litar alla till att socialtjänsten garanterar ”barnets bästa”.

– Tror vi.

I vårdnadstvister är det Familjerätten (en avdelning inom socialtjänsten) som utreder vårdnaden. Men mamman eller pappan kan bli grovt felaktigt hanterade i utredningen (många känner en förälder som blivit det) och plötsligt får de knappt se sina barn och förlorar vårdnaden efter tingsrättens dom. För socialtjänsten garanterar ”barnet bästa”.

– Tror tingsrätten.

När media upptäckte ”flickan Yara 8 år” avslöjades allvarliga fel. Men ett barns död och massmedias avslöjande krävdes för att socialtjänsten skulle ”upptäcka” felen. Finnas fler fel?

– Fortsätter socialtjänsten som om inga fel finns – nu precis som då?

Uppdrag Gransknings reportage ”Mardrömmen” avslöjade hur en mamma och pappa fick kämpa mot socialtjänsten för att få tillbaka sina barn. Reportaget avslöjade att socialtjäns­ten inte alls såg till ”Barnets bästa” utan istället motarbetade det i fyra olika domstolar. Trots att lagen kräver ”Barnets bästa” av socialtjänsten. Hur kan det komma sig? (Länk till ”Mardrömmen”)

– Fler allvarliga fel borde vara oupptäckta, för hur kunde detta annars hända?

Föreningen Barnets Bästa har noggrant undersökt utredningar och kan avslöja upprö­rande fakta. Fakta om en systematisk frånvaro av saklighet, opartisk­het och rättssäkerhet. Fakta om hur de metoder som enligt vetenskapen behövs för att utreda i enhetlighet med lagar inte används. Istället är det som utredares egna varseblivningar och senare fördomar som kommer att fälla avgörandet. Detta innebär att lagkravet om barnets bästa” inte alls ga­ranteras – utan kan motarbetas av vår socialtjänst som styrs av våra kommunpolitiker via kommunens socialnämnd.

Alltså, en orosanmälan kan göra det värre för barnet. Du mamma eller pappa kan felaktigt förlora ditt barn i en vårdnadstvist. Barn kan felaktigt tvångsomhändertas från en eller båda sina föräld­rar – av socialtjänsten.

Under hösten 2015 och våren 2016 genomför Barnets bästa en egen utredning tillsammans med landets ledande experter för att belägga detta.

Välkommen med ditt engagemeng.

Se även vår facebooksida:
BARNETS BÄSTA - Ideell förening för främjandet av det hjärtskärande behovet av sakliga, opartiska och rättssäkra utredningar av barn, utförda av Familjerätten och Socialtjänsten, med flera. - För utan sådana kvaliteter kan inte ”barnets bästa” garanteras!

Barnets bästa |  Box 1020 | 101 38 Stockholm | redaktionen@barnetsbasta.org
Observera: Vi är en ideell förening - det kan ta tid innan vi svarar.
Ansvarig utgivare: Erik Philipson