Hjälpa till?

Hjälpa till?

Är du också upprörd över hur barn och deras relation till sina föräldrar, mor- och farföräldrar och andra nära anhöriga kan motarbetas utan rättssäker grund?

Är du också upprörd över hur socialtjänstens och dess familjerätts utredningar kan vara godtyckliga istället för rättssäkra? Utredningar som  advokater och domstolar tror är rättssäkra och tror lever upp till objektivitetsprincipen. Så istället för upptäcka och ifrågasätta deras rättsosäkerhet så kan de döma utifrån vad utredningarna ofta godtyckligt återger och rekommenderar

Är du också upprörd över att socialtjänsten och dess familjerätt istället för att följa det som är hela socialtjänstlagens syfte – faktiskt kan göra motsatsen? I socialtjänstlagens portalparagraf (den första paragrafen som sammanfattar hela lagens syfte) står  att socialtjänsten “på demokratins grund ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet” samt ”inriktas på att frigöra och utveckla enskildas egna resurser.” Föräldrar och barn som har problem eller genomgår en separation – och som sällan har gjort något olagligt – om de i en rättsosäker utredning istället motarbetas så kränks deras rätt till privat- och familjeliv samt att barnen kränks i sin rätt till identitet (att få växa upp med sina föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och andra anhöriga är det som formar deras identitet). Av detta blir de istället traumatiserade vilket innebär allvarliga konsekvenser för deras psykiska och fysiska hälsa samt ekonomi under resten av deras liv. Så inte har deras mänskliga förmågor och resurser förbättrats, samt att deras ekonomiska och sociala trygghet istället drastiskt har försämrats. Det är inte lagens syfte.

Är du också upprörd över att de kommunpolitiker som sitter i socialnämnden (och som faktiskt har till uppgift att styra socialtjänsten) inte reagerar och inte säkerställer att socialtjänstlagens avsikt följs och att alla socialtjänstens utredningar görs utifrån lagens avsikt och på rättssäkra sätt (det vill säga använder vetenskaplig utredningsmetodik)?

Vill du därför också hjälpa till tillsammans med oss?

Vi behöver på ideell bas:

  • Projektledare/samordnare: Är du duktig på att samordna, vänligt hålla kontakten, inspirera, knuffa på människor och sedan se till att information sammanställs? Vi behöver din hjälp, kontakta oss.
  • Bra på att utreda och skriva: Vi arbetar med att göra egna utredningar inom några områden. Vi utgår från vår förståelse av hur illa detta är och behöver för det sammanställa detta och se vad för bra belägg vi kan få fram. Efter det behöver vi skriva om detta på sätt som gör det lätt att förstå och samtidigt visar på belägg för det vi hävdar.
  • Illustratörer: Vi behöver enkla och uppseendeväckande illustrationer. Vi tycker att Jesper Walderstens illustrationer till Dagens Nyheters stora avslöjande våren 2015 om ”Socialtjänsten rättvisans demoner” var fantastiska och Ida Björs illustrationer till boken “Skiljas – barnen berättar” utgiven av Rädda barnen också är det (se exempel nedan). Om du både kan och vill göra uppseendeväckande illustrationer åt oss så lovar vi att alla som ser dem kommer få reda på att just du gjort dem och hur man kan få tag på dig.
  • Kontaktskapare: Vi har en gedigen analys av vad som är rotorsaken och av själva rotorsaken samt har lika grundligt identifierat vilka som i slutändan måste bli vår målgrupp och hur vi ska sätta bollen i rullning på kort tid. För utan en bra analys av målgrupp och en plan som identifierar hur man steg för steg ska nå sina mål är det svårt. Men idag finns det så oerhört många som är upprörda … men på var sina håll. Vi saknar enighet i handling. Vad vi behöver hjälp med är att ena oss, att våra initiativ får spridning och uppslutning. Är du någon som gärna kan tänka dig att kontakta andra, att få dem att följa med, att sluta upp, att börja dra sitt strå till stacken som genom att kontakta dem via Facebook, sprida bloggar och så. Du behövs – hör av dig.
  • Facebook, twitter, … oj, oj oj: Vi är inte så duktiga på hur man använder Facebook eller Twitter för att nå ut på bra sätt. Är du? Skulle du vilja lära dig våra grunder och sedan ta ansvar för att bygga upp vår aktivitet i forum som dem? Kontakta oss.
  • Webbbyggare i WordPress: Vi använder WordPress och skulle tycka det var fantastiskt med någon som kan det verktyget och lätt får snurr på de nog ganska enkla önskemål vi har.
  • Mailchimp-kunnig: Vi behöver komma igång med att göra bättre mejlutskick och hantera de fler och fler som vill veta mer och ha mer information från oss. Kan du Mailchimp? Eller kan du tänka dig att lära dig det eftersom du redan kan mycket om teknik? Kontakta oss.
  • Bidrag från institutioner …Vi behöver få bidrag både från de som stödjer oss och gärna större bidrag som från olika institut. Kanske kan du en del om hur det går till? Kanske kan du tänka dig att hjälpa till med att hitta bidragsgivare, skriva ansökningar och följa upp? Kontakta oss.
  • Insamlingsansvarig: Troligen vill varje utsatt förälder, mor- och farförälder som utsatts för socialtjänstens rättsosäkra utredningar och dess hemska konsekvenser hjälpa till. Troligen med en liten slant varje månad (50, 100, 300 kronor) eller med en engångsgåva. Vi behöver pengar till lokalhyra, ibland resekostnader, IT-kostnader och så vidare. Vi behöver någon som gärna håller i det här. Kan du vara den? Hör av dig …
  • Andra talanger: Kanske har du andra talanger du vill hjälpa till med. Dikter? Ja, skriv och berätta om dina idéer.

Mejla till oss på redaktionen@barnetsbasta.org och berätta vad du vill hjälpa till med så hör vi av oss så snart vi kan.

 

Jo, här är illustrationer vi tycker är uppseendeväckande och bra – känner du någon som vill göra illustrationer för oss och få sina alster spridda och bli lite känd?

Illustrationer - Jesper Walderstens

 

 

 

 

Illustration - Ida Björs