Så MÅSTE utredningar göras

Rapport-slider

BAKGRUND: Vi har granskat 24 utredningar för barnets bästa. De var alla rättsosäkra.

Vilket är allvarligt – mycket allvarligt.

För det innebär:

  • Att barn som inte borde skiljas från sina föräldrar, ändå skiljs på rättsosäkra grunder.
  • Att barn som borde skiljas från sina föräldrar inte skiljs. Trots att de borde det.
  • Att slagträföräldrar – de som använder det gemensamma barnet som slagträ mot den andra föräldern – istället för att förhindras av socialtjänsten, istället får stöd för att fortsätta använda barnet som slagträ.
  • Att barn kan vanvårdas hemma och på fosterhem (så kallade familjehem och hem för vård och boende).

Det är verkligen inte barnets bästa. Trots att detta är resultat av den myndighet som har till uppgift att försvara barnets bästa: socialtjänsten.

Nu har vi publicerat en e-rapport om hur utredningar för barnets bästa MÅSTE gå till. För annars har utredningar inte ens de grundläggande förutsättningarna för att vara rättssäkra, sakliga, opartiska och rättssäkra.

Under våren 2017 publicerar vi fler e-rapporter:

Publikationer_for_barnets_basta

Just nu är våra e-rapporter gratis!

Så ladda ned den första, skriv ut och lär dig. För det finns inga genvägar!

Och varför inte använda Checklistan nummer 6 (när den publiceras) tillsammans  med e-rapporten nummer 3? De tillsammans gör det lätt att själv avslöja om ditt barns utredning har ens de grundläggande förutsättningarna för att vara rättssäker, saklig, opartisk och rättssäker.

utrednings_metoderLadda ned rapporten nu – klicka här!