Barn och föräldrar skiljs rättsosäkert åt. Men föräldrar vet sällan hur de ska försvara sig. Vad gäller?
Barn och föräldrar skiljs åt. Men föräldrar klagar. Vad gäller?

Vårdnadstvister, barnomhändertaganden, vanvård på fosterhem …

Vad är det som gäller?

Många journalister, advokater, domare, politiker i socialnämnder och andra som kommer i kontakt med frågor kring ”barnets bästa” undrar: Vad är det som gäller?

I dialog med Sveriges ledande experter har vi gjort svaret lättare att förstå med hjälp av våra e-rapporter:

Publikationer_for_barnets_basta

De handlar de om:

 1. VAD GÄLLER JURIDISKT: Mänskliga rättigheter, barnkonventionen, vår konstitution/grundlagar och våra lagar om barnets bästa.
 2. VAD GÄLLER UTREDNINGSMETODISKT: Hur barnets-bästa-utredningar MÅSTE göras för att vara rättssäkra, sakliga, opartiska och rättstrygga.
  (e-rapporten är framtagen i dialog med Sveriges ledande experter)
 3. HUR DET INTE FÅR GÖRAS: Hur rättsosäkert barn och deras föräldrar kan hanteras av socialtjänsten och våra domstolar. Det gör vi i två autentiska utredningar som vi har anonymiserat.
  Den ena kring vårdnadstvistproblematik och den andra kring omhändertagande och tvångsomhändertagande. Den ena där barn och pappan blir utsatt och den andra där barn och en mamma blir felaktigt behandlade
  – Så att vi visar det rättsosäkra ur båda könens perspektiv och ur de olika lagarnas perspektiv.
 4. VILKA ÄR ANSVARIGA: Vi pekar ut de ansvariga för allt detta rättsosäkra (de som är “ytterst ansvariga” brukar förvåna många – till och med de som är ytterst ansvariga, hur egendomligt det än kan verka).
 5. EN LÖSNING: Vi visar på hur det här rimligen måste lösas genom en Restitutionsprocess (Restitution är latin med betydelser som att återställa värdighet,  återinssätt i sina rättigheter, rätta det förvridna och gottgöra/ersätta).
 6. CHECKLISTA FÖR ENKEL GRANSKNING: Skulle du i din roll villa göra en enkel granskning om en utredning har grundläggande förutsättningar för att vara rättssäker, så använd vår checklista som utgår från vår e-bok om utredningsmetodik som MÅSTE användas. Den gör en granskning lätt.

Ladda ned/köp våra böcker: Våra publikatoner hittar du här!