Barn och föräldrar skiljs rättsosäkert åt. Men föräldrar vet sällan hur de ska försvara sig. Vad gäller?

Det finns inga genvägar

Har ditt barn drabbats? Har du drabbats?

I en vårdnadstvist?

I ett barnomhändertagande/tvångsomhändertagande?

Söker du efter en lösning?

Tyvärr. Det finns inga genvägar.

Inga vi känner till i alla fall (och vi känner till många fall, många människor och advokater).

 • Nej, vi måste lära oss våra rättigheter för att kunna försvara dem.
 • För de flesta känner inte till sina rättigheter (som vad ord som rättssäker och rättstrygg innebär). Du måste lära dig dem!
 • De flesta känner inte till hur en utredning MÅSTE gå till (som vilka utredningsmetoder som lägger grunden för att en utredning ska kunna vara rättssäker. Eller inte). Du måste lära dig det!

Många hoppas på advokater. De om några borde veta vad som är rättssäkert eller inte. Men hur många advokater har du hört protestera mot socialtjänstens rättsosäkra utredningar? Försvinnande få.

Så.

Det finns inga genvägar.

Nej, du som förälder

 • Måste lära dig ditt barns och dina rättigheter.
 • Måste lära dig hur rättssäkra och rättstrygga utredningar görs för barnets bästa. Och hur de inte görs.
 • Måste kämpa för ditt barn och dina rättigheter

För hur ska du annars kunna hävda ditt barn, dina och din familjs rättigheter?

Dessutom behöver du organisera dig

För historien har gång på gång visat att det är bara när utsatta människor går samman och kräver sin rätt som det sker en förändring.

Endera genom att starta en egen grupp med andra utsatta föräldrar och bli aktiv (att klicka och dela på Facebook hjälper inte. På bara tio minuter hittade vi över 40 grupper på Facebook för två år sedan. Men det gör inte mycket skillnad). Eller bli stödmedlem och aktiv i ideella föreningen Barnets bästa. Du behöver stödja de som orkar kämpa när du inte själv gör det.

Samtidigt har vi gjort det lättare för dig

Vi har gjort e-rapporter du måste läsa. För att förstå ditt barns och dina rättigheter. Vi finns till för att organisera en opinion. Och vi behöver ditt passiva stöd och ännu heller aktiva stöd.

Publikationer_for_barnets_basta

E-rapporterna handlar om:

 1. Vad de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, vår konstitution och våra lagar säger om barnets bästa (de 24 utredningar vi granskat svek detta).
 2. Vilka få och enkla utredningsmetoder som MÅSTE användas (de 24 utredningar vi granskat struntade i dem).
 3. Två autentiska utredningar som vi har anonymiserat för att inte barnen ska kännas igen. I en råkar ett barn och hens pappa illa ut. I den andra råkar barnen och hens mamma illa ut. Den första gäller en vårdnadstvist och den andra ett omhändertagande (utan och med tvång). Så att vi belyser ur ett manligt och kvinnligt perspektiv.
 4. De ansvariga och de ytterst ansvariga avslöjas. Inte alltid de man tror.
 5. Här förklarar vi hur det här hemska måste lösas: Restitution (latin med betydelser som att återställa värdighet,  att återinssätta i sina rättigheter, att rätta det förvridna och att gottgöra/ersätta).
 6. Vill du lätt påvisa ditt barns utrednings rättsosäkerhet så använd vår checklista (tillsammans med vår e-rapport nummer 2 ovan).

Just nu är de flesta gratis!ladda ned, skriv ut- eller köp – och läs våra e-böcker här.

Glöm heller inte att registrera dig här!