Previous slide
Next slide

Det har länge funnits forskning som avslöjar att socialtjänstens utredningar av barn, inte är rättssäkra utan godtyckliga. Det vill säga rättsosäkra och orsaken är att socialtjänsten inte använder beprövade så kallade vetenskapliga utredningsmetoder. Se till exempel www.vetenskapligutredningsmetodik.nu

Varför är socialtjänstens utredningar så ofta rättsosäkra?

För att socionomutbildningar utbildat undermåligt i hur man gör rättssäkra utredningar av barn med hjälp av utredningsmetoder som är tillförlitliga enligt vetenskapen. 

För att socialstyrelsen i praktiken ignorerar kraven på hur rättssäkra utredningar uppnås. 

Socialtjänstens godtyckliga utredningar kan beskrivas som ett lotteri. Ibland blir det bra men det kan också bli fel för att faktiskt motverka “barnets bästa”. 

När det är så, får barn, deras föräldrar och nära anhöriga lida. Det i ett modernt och upplyst samhälle som vårt där socialtjänsten har en roll som “expertmyndighet”.

Men det kan väl inte stämma, tänker du?

Förslag:

  • Titta på vårt webbföredrag här nedanför, där du pedagogiskt kommer förstå varför socialtjänstens utredningar är rättsosäkra.

     

  • Köp och läs vår bok “Utreder socialtjänsten för barnets bästa?“.

    I den kan du läsa en autentiskt anonymiserad utredning och pedagogiskt inse avsaknaden av rättssäkerhet i hela utredningen. Trots att den godkänts av utredarna, gruppchef och avdelningschef samt att inga kommunpolitiker i socialnämnden hade något att invända, så finns det inga spår av rättssäkerhet och vetenskaplig utredningsmetoder, i hela utredningen. 

    Boken kan köpas på Adlibris och Bokus.* 

Så får du en funderare över vår expertmyndighet socialtjänstens och vad som är “barnets bästa”.