Previous slide
Next slide

Aldrig hat och hot. Aldrig! 

Vi är för ett rättssäkert samhälle där alla vi samhällsmedborgare likaväl som alla myndighetspersoner, säkerställer 1) saklighet, 2) konstruktivitet, 3) barnkonventionen, 4) mänskliga rättigheter och verkar för att 5) förbättra vår demokrati. 

Inte motsatsen.

Det är vad Barnets bästa ideella förenings värdegrund handlar om. 

Se vårt fjärde kunskapsblock som handlar om värdegrunden men även hur vi tillsammans kan stoppa socialtjänstens och samhällets rättsövergrepp tillsammans.