Förklaring och motivering

I SEX PUNKTER: Vår förklaring och motivering till socialtjänstens och samhällets systemfel gällande barnets bästa P U N K T 1 : Vår utgångspunkt: Barnkonventionen artikel 16, Mänskliga rättigheter artikel 12 och vår grundlag Inga barn, inga föräldrar, inga mor- och farföräldrar eller andra närstående får utsättas för godtyckliga ingrepp i sina privatliv, familjeliv eller … Continue reading Förklaring och motivering